โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 291 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 23 คน
หมายเลข IP 44.222.218.145
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,589,089

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  

 ข้อมูลการดำเนินงานกลุ่มทางเศรษฐกิจ

            ในหมู่บ้านมีการจัดตั้งจำนวนกองทุนชุมชน/กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 9 กลุ่ม
1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
            ประธานกลุ่มชื่อ    นายสมทบ ล้อมกลาง บ้านเลขที่ 328 หมู่ที่ 3 โทรศัพท์ 086-2650792
มีคณะกรรมการ    จำนวน  12 คน   เป็นชาย 6  คน    หญิง 6 คน
สมาชิกกลุ่ม         จำนวน 332 คน จำนวนเงินทุน 1,397,770 บาท
2. กองทุนหมู่บ้าน
            ประธานกลุ่มชื่อ    นายสมทบ ล้อมกลาง บ้านเลขที่ 328 หมู่ที่ 3 โทรศัพท์ 086-2650792
มีคณะกรรมการ    จำนวน  12 คน   เป็นชาย 6  คน    หญิง 6 คน
สมาชิกกลุ่ม         จำนวน   201 คน จำนวนเงินทุน 1,400,000 บาท
3. สถาบันการเงินชุมชน
            ประธานกลุ่มชื่อ    นายสมทบ ล้อมกลาง บ้านเลขที่ 328 หมู่ที่ 3 โทรศัพท์ 086-2650792
มีเจ้าหน้าที่ทำงานประจำ 4 คน
มีคณะกรรมการ    จำนวน  12 คน   เป็นชาย 6  คน    หญิง 6 คน
สมาชิกกลุ่ม         จำนวน 482 คน จำนวนเงินทุน 1,083,200 บาท
4. คณะกรรมการ SML
            ประธานกลุ่มชื่อ    นายชุ่ม   เดชนอก บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 3 โทรศัพท์ 089-5790680
มีคณะกรรมการ    จำนวน  12 คน    เป็นชาย  9 คน    หญิง 1 คน
5. กลุ่มฌาปนกิจหมู่บ้าน
            ประธานกลุ่มชื่อ    นายชุ่ม   เดชนอก บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 3 โทรศัพท์ 089-5790680
มีคณะกรรมการ    จำนวน  6 คน      เป็นชาย  5 คน    หญิง 1 คน
สมาชิกกลุ่ม         จำนวน 1,352 คน จำนวนเงินทุน 40,000 บาท
6. กลุ่มเลี้ยงหมู
            ประธานกลุ่มชื่อ    นายชัย เชิญกลาง บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 3 โทรศัพท์ 089-8224606
มีคณะกรรมการ    จำนวน  4 คน      เป็นชาย  2 คน    หญิง 2 คน
สมาชิกกลุ่ม         จำนวน 10 คน    จำนวนเงินทุน 57,000 บาท
7. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
            ประธานกลุ่มชื่อ    นางผิน เดชนอก บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 3 โทรศัพท์ 087-9335380
มีคณะกรรมการ    จำนวน 15 คน      เป็นชาย – คน      หญิง 15 คน
สมาชิกกลุ่ม         จำนวน 64 คน      จำนวนเงินทุน 148,000 บาท
8. กลุ่มปลูกผัก
            ประธานกลุ่มชื่อ นายเสมียน แก้วจันทร์ หมู่ที่ 3 โทรศัพท์ 081-0678004
มีคณะกรรมการ    จำนวน 5 คน        เป็นชาย 5 คน     หญิง – คน
สมาชิกกลุ่ม         จำนวน 30 คน      จำนวนเงินทุน 30,000 บาท
หมู่บ้านในเขต อบต.
งบประมาณ อบต.
สำนักปลัด
งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานบริหารบุคคล
กองคลัง
กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ITA
ช่องทางการสื่อสาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของอปท.
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-001123   Fax : 0-440 -011-23
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.