โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 2324 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 มีนาคม 2566
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.205.66.93
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,234,749

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นายชูชาติ ยางนอก นายก อบต.สระว่านพระยา เรียนเชิญนายกิตติ เอ้กระโทก สาธารณสุขอำเภอครบุรี พร้อม ผู้อำนวยการ รพ.สต สระว่านพระยา และ ส่วนราชการในตำบล ตัวแทน อสม.ตำบล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ความพร้อม ช่วยเหลือผู้กักตักตัวป้องกันโรคโควิด และ จัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์โควิดชุมชนระดับตำบล ( Community Isolation : CI ) เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่  ไม่ทอดทิ้งกันตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม และเตรียมพร้อมหากมีคำสั่งการ ให้เปิดศูนย์
วันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ นายชยุต พงษ์ธนทรัพย์ ส.อบจ.อำเภอครบุรี เขต ๑ พร้อม นายชูชาติ ยางนอก นายก อบต. สระว่านพระยา และคณะบริหาร  ประธานสภาฯ ปลัดอบต.พนักงานอบต.  นายประยูร ทองบอน ผญ.บ้านหนองเมาและคณะผู้นำท้องถิ่น พี่น้องชาวตำบลสระว่านพระยา ร่วมงานเทศน์มหาชาติ ณ วัดบ้านหนองเมา  การมีส่วนร่วมในประเพณีอันดีงาม  ถือเป็นการสร้างสรรค์สังคมชาวสระว่านพระยาให้คนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ทำให้ตำบลเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น
วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา นายชูชาติ ยางนอก นายก อบต.สระว่านพระยา และคณะผู้บริหารสภาฯเรียนเชิญ ผู้นำหมู่บ้านทั้ง๑๐ หมู่รับฟังแนวทาง การขอระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ นครราชสีมา เพื่อนำเสนอขอต่อสำนักงานดังกล่าวพร้อมทั้งแนะนำการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน ita  แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.สระว่านพระยา  โดยยกตัวอย่างจะทำองค์กรให้ดีขึ้น  ด้วยการมีวัฒนธรรมที่ดี  เช่น  มาทำงานแต่เช้า  ใส่ชุดสุภาพ  กลับบ้านตรงเวลาและการไม่ข้องแวะกับอบายมุข
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา นำโดย นายชูชาติ ยางนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยาพร้อมด้วยทีมงาน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จำนวน 15 ชุด
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา นำโดย นายชูชาติ ยางนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยาพร้อมด้วยทีมงาน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จำนวน 11 ชุด
วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิดในบ้านกลุ่มที่รักษาหายแล้วและกำลังรกษา เพื่อลดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ให้ลุกลามและเกิดการระบาดในตำบลสระว่านพระยา
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา นำโดย นายชูชาติ ยางนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ ม.3 ม.6 ม.7 ม.8 และม.10
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายชูชาติ ยางนอกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา เป็นประธานการประชุม  และกล่าวถึงการประเมิน  ไอทีเอ(ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.)และขอความร่วมมือกรรมการฯร่วมตอบแบบสอบถามผ่านคิวอาร์โค๊ด
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา  ร่วมแสดงออกนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy)
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ท่าน สส.พรชัย อำนวยทรัพย์ พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา นำโดย นายกอบต.สระว่านพระยา นายชูชาติ ยางนอก และคณะผู้บริหารสภาฯ ร่วมมอบชุดตรวจ ATK และทรายอะเบท แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระว่านพระยา พร้อมร่วมประชุมกับทีม อสม.ประจำตำบลสระว่านพระยา และประกาศจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 ต่อไป
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
หมู่บ้านในเขต อบต.
งบประมาณ อบต.
สำนักปลัด
งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานบริหารบุคคล
กองคลัง
กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ITA
ช่องทางการสื่อสาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-001123   Fax : 0-440 -011-23
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.