โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 910
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 9 มิถุนายน 2566
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.229.131.158
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,368,280

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา ขอขอบพระคุณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา ได้จัดโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานนอกระบบ)หลักสูตรอาชีพเสริม รุ่นที่ 2/2564 สาขาการซ่อมและบำรุงรักษาจักรอุตสาหกรรมเข็มเดี่ยวฐานราบ (30 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
วันพุธที่17กุมภาพันธ์2564 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลสระว่านพระยา ได้ดำเนินการสอนประชาชนการทำแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการล้างมือและจ่ายแจกประชาชน ใช้ล้างมือเพื่อป้องกันโควิด19 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
วันอังคารที่16กุมภาพันธ์2564 กลุ่มบทบาทสตรีตำบลสระว่านพระยา ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมการพับเหรียญโปรยทาน โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
วันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์2564 เวลา 10.00 - 11.30 น. คณะกรรมการตัวแทนผู้นำตำบลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้ร่วมประชุมออนไลน์ ร่วมกับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ฟังรับทราบร่วมเสนอความคิดเห็น ในการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะกรรรมการ คณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา ร่วมประชุมประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณางบประมาณเพื่อความพร้อมในการดำเนินโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
วันศุกร์ที่๕กุมภาพันธ์๒๕๖๔ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา พร้อม คณะกรรมการหมู่บ้าน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา ร่วมประชุม สภา สมัยสมัย สมัยที่๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมห้ององค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 คณะอนุกรรมการ สปสช. ประชุมทบทวน โครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา  รวมถึงการมอบหมายเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม)  เรื่อง  การบังคับกฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา  โดยแบ่งหน้าที่ชี้แจงกับประชาชน  สำรวจและเตรียมเก็บรื้อถอนป้าย
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระว่านพระยา พร้อม นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา ผู้นำชุมชนประธาน อสม.หมู่บ้าน บ้านโนนหอม ร่วมตรวจเยี่ยม บ้านผู้ป่วยไต ซึ่งต้องล้างไตแบบล้างหน้าท้องทุกๆ 4 ชม. ด้วยสถานที่ห้องล้างหน้าท้องไม่ถูกสุขลักษณะเท่าที่ควร ชุมชนและผู้นำร่วมกันพิจารณาเข้าเสนอประชาคมหมู่บ้านเร่งด่วน ทั้งนี้ ได้ข้อสรุปว่า ทางชุมชนร่วมมือร่วมใจกัน ออกแรงกายแรงปัจจัย ช่วยกันสร้างห้องล้างไตให้ถูกสุขลักษณะ อย่างเร่งด่วน วันที่ 2 กพ 2564 ผลการดำเนินก่อสร้างได้แล้วเสร็จ ที่ 80 เปอร์เซนต์
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง นครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อนำเสนอการพิจารณาการขอเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้เป็นกำลังหาเลี้ยงครอบครัวที่ประสบปัญหาสังคมด้านต่างๆ โดยมีทางองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่าพระยา เป็นผู้ประสานขอความช่วยเหลือ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา ได้ต้อนรับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ในการร่วม ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยมีนักศึกษาจบใหม่และนักศึกษาว่างงานรวมถึงบุคคลทั่วไป ร่วมดำเนินโครงการทั้งสิ้น 18 ท่าน

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ต่อไป
หมู่บ้านในเขต อบต.
งบประมาณ อบต.
สำนักปลัด
งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานบริหารบุคคล
กองคลัง
กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ITA
ช่องทางการสื่อสาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-001123   Fax : 0-440 -011-23
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.