โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 34 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 ตุลาคม 2566
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 18.206.194.21
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,845,728

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง นครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อนำเสนอการพิจารณาการขอเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้เป็นกำลังหาเลี้ยงครอบครัวที่ประสบปัญหาสังคมด้านต่างๆ โดยมีทางองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่าพระยา เป็นผู้ประสานขอความช่วยเหลือ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา ได้ต้อนรับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ในการร่วม ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยมีนักศึกษาจบใหม่และนักศึกษาว่างงานรวมถึงบุคคลทั่วไป ร่วมดำเนินโครงการทั้งสิ้น 18 ท่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0816.5/ ว 3991 เรื่อง การจัดกิจกรรมในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชน เช่นงานวันเด็ก ประกอบกับประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครหรือพื้นที่ซึ่งพบผู้ป่วยโรคโควิด 19 (COVID-19) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ข้อ 11 การจัดกิจกรรมปีใหม่ หรือกิจกรรมที่มีการรวมของประชาชนต่าง ๆ ของภาครัฐให้งดจัดกิจกรรมถึงวันที่ 10 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จึงของดจัดงานวันเด็กตำบลสระว่านพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุดเด็กแรกเกิด ด้วยตนเอง วิธีการตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตร มีดังนี้ เข้าสู่ระบบทั้งการสแกน QR code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ตามลิงก์ เงินอุดหนุนบุตร ที่นี่ http://csgcheck.dcy.go.th กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ กดปุ่ม ค้นหาข้อมูล หน้าจอจะแสดงผลการตรวจสอบ ว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบุตรหรือไม่ หากไม่มีสิทธิ์ จะขึ้นข้อความ "ไม่พบสิทธิ์" สำหรับข้อมูลดังกล่าวจะมี Update สถานะการจ่ายเงินของทุกรอบเดือน หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร เบอร์โทร 02-651-6534 หรือ 02-651-6920 หรือ 02-651-6920
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา ได้รับ สนับสนุน ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ จาก สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา โดยมีท่านนายกบารเมษฐ์ ทรงกุล และ ปลัดกมลพร เดชา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ เป็นตัวแทนส่งมอบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ แก่กลุ่มเกษตรกรขนุนแปลงใหญ่ เพื่อนำไปพัฒนา การแปรรูปผลผลิต ให้มีคุณภาพที่ดีเพิ่มขึ้น
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรตำบลสระว่านพระยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.63 และ วันที่ 1 - 2 ธ.ค. 63 ณ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม สามารถขอรูปถ่ายส่วนตัวมเพิ่มเติมสามารถสอบถามทาง เพจองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่าพระยา นะครับ
วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายสุรินทร์ แสงไทยทวีพร พลังงานจังหวัดนครราชสีมา พร้อม นายบารเมษฐ์ ทรงกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา ร่วมกันลงนาม บันทึกข้อตกลงความมือ ดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ๒๕๖๔ "กิจกรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการพลังงานที่ดี" โดยดำเนินงานร่วมกัน ๒ ปี เพื่อประชาสัมพันธฺโครงการฯและบรรจุแผนด้านพลังงานไว้ในแผนพัฒนาตำบล ครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา ขอขอบพระคุณ ทางกระทรวงพลังงาน อย่างยิ่ง ที่ได้พิจารณาคัดเลือกองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยาได้เข้าร่วมโครงการดีๆ
วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อบต.สระว่านพระยาพร้อมตัวแทนชมรมคนพิการตำบลฯ ส่งมอบกายอุปกรณ์คนพิการ ได้รับสนับสนุนจากผอ.กรรณิกา​ สรวยสุวรรณ​์​ มูลนิธิ​พิทักดวงตา​ จ.ลำปาง​มอบรถเข็นคนพิการ และ มูลนิธิ​ธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด​ จ.นครราชสีมา​ มอบไม้เท้าขาว
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายสุรินทร์ แสงไทยทวีพร พลังงานจังหวัดนครราชสีมา พบปะพูดคุยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา และ ชาวสวนขนุน กลุ่มขนุนแปลงใหญ่ ดูการแปรรูปขนุน จุดรับซื้อขนุน เยี่ยมชมสวนขนุน พร้อมให้คำแนะนำด้านการลดค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงาน และการขอสนับสนุนด้านพลังงานจากกระทรวงพลังงาน
ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ( ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ) ช่วงที่ 1 ผู้สูงอายุที่ เกิดตั้งแต่วันที 2 กันยายน 2504 ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2505 โดย เปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 ถึง พฤศจิกายน 2563 ช่วงที่ 2 ผู้สูงอายุที่ เกิดตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2504 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2505 โดยเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย ตัวจริง 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ตัวจริง 3. สมุดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขาใดก็ได้) อบต.สระว่านพระยา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่เกิดในช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น สามารถลงทะเบียนได้ ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา ในวันและเวลาราชการ จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 ต่อไป
หมู่บ้านในเขต อบต.
งบประมาณ อบต.
สำนักปลัด
งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานบริหารบุคคล
กองคลัง
กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ITA
ช่องทางการสื่อสาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-001123   Fax : 0-440 -011-23
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.