โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 34 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 ตุลาคม 2566
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 18.206.194.21
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,845,593

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นายชูชาติ ยางนอก นายก อบต.สระว่านพระยา ได้มอบหมายนายบุญส่ง ขุนอินทร์ ประสานนำส่ง กายอุปกรณ์คนพิการเข้าซ่อม ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงและประกอบชิ้นส่วนเครื่องช่วยคนพิการนครราชสีมา ทั้งนี้ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯทุกท่านมาล่วงหน้านะครับ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕นายสุชชัพ ชีระชลสุข ส.อบจ.อำเภอครบุรี เขต 2 ได้นำทีมช่างออกซ่อมถนนในเส้นทางที่ทาง อบจ.รับผิดในพื้นที่ตำบลสระว่านพระยา ทั้งนี้พี่น้องชาวตำบลสระว่านพระยา ขอขอบพระคุณท่าน สจ. อย่างยิ่ง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นายชูชาติ ยางนอก พร้อมคณะผู้บริหารออกมอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวป้องกันโรคโควิด ชาวสระว่าน  เป็นคนดีมีคุณธรรม  ไม่ทอดทิ้งกัน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นายชูชาติ ยางนอก นายก อบต.สระว่านพระยา ได้เชิญคณะกรรมการชมรมคนพิการตำบลสระว่านพระยา ประชุมปรึกษาหารือเพื่อการขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูนสมรรถภาพคนพิการตำบลสระว่านพระยา โดยมีนายขุนไกร อินทร์นอก ประธานชมรมคนพิการตำบลสระว่านพระยา ได้ชี้แจงการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งนี้ได้ข้อตกลง การดำเนินงานชิ้นแรก คือเชิญคนพิการในตำบล เข้าร่วมรับฟังสิทธิของคนพิการที่พึ่งมีจากพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา การดำเนินงานจะประชาสัมพันธ์อีกครั้ง  ผ่านช่องทางเว็บไซต์ขออบต.  ชาวสระว่านมีคุณธรรม  ไม่ทอดทิ้งคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ นายชูชาติ ยางนอก นายก อบต.สระว่านพระยา มอบหมายเจ้าหน้าที่ อบต.สระว่านพระยา พร้อมทั้ง อปพร. ร่วมแรง จัดทำความสะอาด ศูนย์พักคอยวัดบุหว้า ซึ่งเคยเป็นศูนย์พักคอย การทำความเพื่อเตรียมความพร้อมหากมีการสั่งการ ให้เปิดศูนย์โควิดชุมชนระดับตำบล (Community Isolation : CI) เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทันเหตุกาล  ชาวสระว่าน  ไม่ทอดทิ้งกัน
วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นายชูชาติ ยางนอก นายก อบต.สระว่านพระยา เรียนเชิญนายกิตติ เอ้กระโทก สาธารณสุขอำเภอครบุรี พร้อม ผู้อำนวยการ รพ.สต สระว่านพระยา และ ส่วนราชการในตำบล ตัวแทน อสม.ตำบล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ความพร้อม ช่วยเหลือผู้กักตักตัวป้องกันโรคโควิด และ จัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์โควิดชุมชนระดับตำบล ( Community Isolation : CI ) เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่  ไม่ทอดทิ้งกันตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม และเตรียมพร้อมหากมีคำสั่งการ ให้เปิดศูนย์
วันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ นายชยุต พงษ์ธนทรัพย์ ส.อบจ.อำเภอครบุรี เขต ๑ พร้อม นายชูชาติ ยางนอก นายก อบต. สระว่านพระยา และคณะบริหาร  ประธานสภาฯ ปลัดอบต.พนักงานอบต.  นายประยูร ทองบอน ผญ.บ้านหนองเมาและคณะผู้นำท้องถิ่น พี่น้องชาวตำบลสระว่านพระยา ร่วมงานเทศน์มหาชาติ ณ วัดบ้านหนองเมา  การมีส่วนร่วมในประเพณีอันดีงาม  ถือเป็นการสร้างสรรค์สังคมชาวสระว่านพระยาให้คนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ทำให้ตำบลเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น
วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา นายชูชาติ ยางนอก นายก อบต.สระว่านพระยา และคณะผู้บริหารสภาฯเรียนเชิญ ผู้นำหมู่บ้านทั้ง๑๐ หมู่รับฟังแนวทาง การขอระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ นครราชสีมา เพื่อนำเสนอขอต่อสำนักงานดังกล่าวพร้อมทั้งแนะนำการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน ita  แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.สระว่านพระยา  โดยยกตัวอย่างจะทำองค์กรให้ดีขึ้น  ด้วยการมีวัฒนธรรมที่ดี  เช่น  มาทำงานแต่เช้า  ใส่ชุดสุภาพ  กลับบ้านตรงเวลาและการไม่ข้องแวะกับอบายมุข
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา นำโดย นายชูชาติ ยางนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยาพร้อมด้วยทีมงาน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จำนวน 15 ชุด
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา นำโดย นายชูชาติ ยางนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยาพร้อมด้วยทีมงาน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จำนวน 11 ชุด

 ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 ต่อไป
หมู่บ้านในเขต อบต.
งบประมาณ อบต.
สำนักปลัด
งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานบริหารบุคคล
กองคลัง
กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ITA
ช่องทางการสื่อสาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-001123   Fax : 0-440 -011-23
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.